Werkwijzen

Het Enneagram

Het Enneagram is een psychologisch model dat inzicht geeft in onbewuste overtuigingen en drijfveren. Het biedt een kader om persoonlijke patronen van denken, voelen en doen beter te begrijpen. En het geeft zicht op de onderlinge dynamiek tussen mensen. meer »

Transactionele Analyse

TA gaat uit van het idee dat mensen al vroeg in hun jeugd bepaalde gedragspatronen ontwikkelen (levensscript). TA biedt mogelijkheden om eigen gedrag en emoties te onderzoeken en autonomie te verwerven. Het onderscheiden van het Kind, de Volwassene en de Ouder in onszelf is vaak zeer verhelderend. meer »

Mindfulness en zelfcompassie

Mindfulness betekent met aandacht aanwezig zijn bij wat er is in het hier en nu, zonder te oordelen. Vaak is de aandacht in beslag genomen door gedachten over wat gebeurd is of wat misschien gaat komen. Stress, pijn, verdriet of angst horen bij het leven. Veel lijden ontstaat door het niet willen voelen van pijn of gemis. Mindfulness helpt je beseffen dat negatieve gevoelens en gedachten tijdelijk zijn en dat je meer bent dan wat je denkt of voelt. Op die manier kun je dat wat er is beter dragen. meer>

Biografie

Wat zijn terugkerende thema’s in je leven? Waardoor heb je bepaalde keuzes gemaakt?
Op jonge leeftijd hebben we in het gezin van herkomst onze eerste lessen geleerd over het leven, over de liefde, over vertrouwen. Vaak hebben we daar ook geleerd over verlies en gemis, schuld en schaamte. Het zien van de rode draad, kan ruimte geven om met nieuwe ogen naar jezelf en de toekomst te kijken.

Imaginatie

Het intuïtief werken met beelden of symbolen kan helpen om gevoelens en gedachten te onderzoeken en zo de aard ervan te leren kennen en te veranderen. Vaak blijven de bewerkte beelden bij en worden een bron van inspiratie en ontwikkeling.