Trajectplan

Een coachingstraject of re-integratietraject bestaat doorgaans uit ongeveer tien sessies. Per situatie maak ik in overleg met betrokkene en werkgever een trajectplan waarin de volgende elementen aan de orde komen:

bloesem

Intake:
Verkenning probleemsituatie, Wet Verbetering Poortwachter, kansen en bedreigingen. We stellen doelen en een Plan van Aanpak vast.

Vitaliteit:
Lichamelijke en geestelijke conditie vragen om een regelmatig dagritme, gezonde leefstijl, rust en ontspanning. Mindfulnessoefeningen leren je aanwezig te zijn in het hier en nu. Cognitieve vaardigheden kunnen verbeteren door inzet van de Cogmed Werkgeheugen Training.

Acceptatie:
We staan stil bij je levensloop en verkennen wat er in je leeft. Waar ben je blij mee en waar rouw je over? Emoties als boosheid, verdriet, angst, schaamte of schuld mogen er zijn. Wanneer ze gezien en erkend worden ontstaat er meer innerlijke rust.

Identiteit:
Met welk zelfbeeld sta je in het leven? Wat zijn je waarden, kwaliteiten en overtuigingen? Wat kenmerkt jouw persoonlijkheidsstructuur? Wat is jouw copingstijl ofwel je manier van omgaan met lastige situaties? Wat is echt belangrijk in je leven? Waar word je blij van? Waar leef je voor?

Actie:
Hoe geef jij werk en leven opnieuw vorm? Vanuit persoonlijke kwaliteiten en mogelijkheden kijken we naar de werksituatie. Hoe kun je beperkingen en obstakels hanteerbaar maken? Welke aanpassingen zijn er (tijdelijk) nodig? Waar vind je steun? Wat is een goed tempo om uren op te bouwen?

Evaluatie:
Wat heeft het traject opgeleverd? Welk resultaat ziet de werkgever? Wat is er nodig om goed verder te kunnen?