Verlies

vlinder-bruinVerlies van een dierbaar persoon of van werk, gezondheid, huis of bedrijf kan grote impact hebben. Aandacht voor rouw is van belang. Onderdrukte rouw kan leiden tot fysieke en psychische klachten. In hoeverre iemand tot werken in staat is hangt af van de persoonlijke beleving en draagkracht en van werkomstandigheden, functie of taken. Sociale steun is mede bepalend voor iemands draagkracht. Soms komen eerder ervaren trauma’s opnieuw aan het licht. Verlies vraagt om herinneren én verder leven. Dat betekent stilstaan bij het verlies en de emoties die daarmee gepaard gaan én vormgeven aan het leven met de veranderingen die het verlies met zich meebrengt. Een soort slingerbeweging waar rouwen en werken naast elkaar kunnen bestaan.

In een coachings- of re-integratietraject staan we stil bij de impact van het verlies. Wat is er fysiek, emotioneel en psychisch met je gebeurd? Hoe werkt dat door in je relatie of gezin? Wat betekent dat voor je werk?

Jaarlijks worden 15.000 werknemers geconfronteerd met het overlijden van hun partner. Nabestaanden verzuimen na het overlijden gemiddeld meer dan 100 dagen. Eenmaal aan het werk meldt 40 % zich opnieuw ziek als gevolg van (onverwerkte) rouw.